InBody-scanning

Inbody scannern är ett mycket bra redskap för att ta reda på hur din kroppsammansättning ser ut. Du får en helhetsbild av din fysiska status och ett papper i handen när du går hem.  Analysen kan ske i grupp eller individuellt där vi följer upp dina värden. Testresultatet jämförs med din målsättning och du kan bygga vidare med både åtgärdsplan och handlingsplan mot ditt mål.

Faktorer som går att mäta med inbodyn är bl.a. följande

  • Bukfett – viceralt fett – inre organfett
  • Muskelmassa
  • Fettmassa
  • Vätskebalans
  • Benmassa

Prislista

Klippkort 6 mätningar (medlem) – 299 kr
Klippkort 6 mätningar (icke medlem) – 499 kr
Inbodytest med 30 minuter individuell genomgång, rådgivning och kostråd – 399 kr