Sparbanksloppet 2018

Tisdagen den 8/5 har vi vårt utepass 19.00 på Prästängen i Glimåkra. Då springs även Sparbanksloppet. Vi sköter uppvärmningen!
All info om Sparbanksloppet hittar du i länken.