Uppdaterade priser

Bäste kund!
Fr.o.m. autogiro-dragningen juli 2017 kommer prisjusteringar att göras till våra kunder. En prishöjning som var planerad redan i våras, men p.g.a. oförutsedda händelser kommer dessa att slå igenom först nu. Anledningen till höjningen är att Göinge Träningscenter
har fått höjda kostnader från leverantörer och andra samarbetspartners samt att vi vill skapa möjligheter till att höja standarden ytterligare på vår anläggning. Nya ordinarie priser innebär 369 kr / månad, där ungdomar och seniorer kostar 319 kr / månad.
Med förhoppning om din förståelse ser vi fram emot att även fortsättningsvis få serva dig och din träning.